Lekkage hemelwaterafvoer/ binnenklimaat sportschool

In een sportschool is een gezond binnenklimaat van groot belang. Als het binnenklimaat wordt beïnvloed door vervelende geuren zal de sportlust snel afnemen. Wat nog vervelender is dat bepaalde geuren ontstaan door schimmels en ander organisch afval. Hierdoor is de geurklacht niet alleen vervelend, maar ook slecht voor de gezondheid.

Een lekkage kan de kwaliteit van het binnenklimaat sterk beïnvloeden. Een lekkage kan zorgen dat de vochtlast in de bouwkundige constructie toeneemt. Wanneer de lekkage niet wordt weggenomen zullen schimmels en andere organische stoffen in de binnenlucht terecht komen.

Zeker in een sportruimte mag een hogere eis worden gesteld aan een gezond binnenklimaat. Vaak wordt in fitnesscentra enkel gekeken naar de temperatuur, de CO2 waarden en soms ook het relatieve luchtvochtgehalte. Organische stoffen worden veelal vergeten, terwijl deze van groot belang zijn. De zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOS of VOC) worden enkel in de buitenlucht (in de atmosfeer door onder andere UV-straling) afgebroken.

Tijdens een recent uitgevoerd onderzoek in een sportschool is een lekkage vastgesteld in de hemelwaterafvoer door het aanbrengen van rook in het leidingsysteem. Op basis van de rooktest en de camera-inspectie in de afvoer kon de locatie van de lekkage worden vastgesteld.

Hierdoor is niet alleen de oorzaak van de lekkage weggenomen, maar ook voorkomen dat het binnenklimaat is aangetast door organische stoffen.

Wilt u weten of er sprake is van een onbalans in uw binnenklimaat? Neem dan contact met ons op om de kwaliteit van uw binnenmilieu te laten bepalen.

Wilt u meer informatie over thermografisch & energietechnisch onderzoek?