Daklekkage gevonden met rooktest in Amersfoort

Voor een landelijk opererende aannemer heeft LEKK onderzoek verricht naar een vervelende lekkage in enkele bergingen onder de appartementen van de bewoners.

Direct boven de bergingen is een groot dakterras gelegen. Op het dakterras zijn onder andere houten vlonderdelen, bloempotten en andere ornamenten geplaatst. Omdat er eerder al diverse herstelwerkzaamheden waren uitgevoerd en de overlast nog steeds niet was weggenomen is gezocht naar een specialistisch onderzoeksbureau om onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de lekkages.

Na het door LEKK uitbrengen van een plan van aanpak met een gespecificeerde kostenopgave voor de uit te voeren onderzoeken zijn de werkzaamheden ingepland.

Na het onder andere uitvoeren van vochtmetingen, een analyse van het lekwater en endoscopische opnamen werd duidelijk dat de oorzaak was gelegen in de dakbedekking of de aansluiting hiervan op de opgaande gevel. Eerst zijn de gevelaansluiting en de dakbedekking apart getest door het aanbrengen van UV-kleurstoffen. Dit om te voorkomen dat vooraf het gehele dakterras voor niets zou worden ontruimt. Uit deze meetresultaten bleek dat de oorzaak gelegen moest zijn in de dakbedekking zelf.

 

Na het uitvoeren van een rooktest op de dakbedekking bleek dat de EPDM-dakbedekking zeer poreus geworden was en op meerdere plaatsen scheuren vertoonde. Na het verwijderen van een klein deel van de vlonderdelen werden de scheuren zichtbaar en konden deze worden hersteld.

Alle bevindingen en meetresultaten zijn omschreven in een rapportage welke digitaal verzonden is aan onze opdrachtgever.

Wilt u een lekkage door LEKK laten traceren, neem dan contact met ons op.

 Wilt u meer informatie over Lekdetectie?