Hoogwater in Nederland

Nu het smeltwater vanuit onze buurlanden het land binnenstroomt nemen de risico’s op het ontstaan van wateroverlast toe.

Normaal gesproken is er in het begin van de winter en lente een grotere kans op hoogwater. Maar de combinatie van een tweetal stormen en de recente regen- en sneeuwval in Duitsland maakt dat onze rivieren extra worden belast.

Het watermanagementcentrum (WMCN) volgt de waterstanden op de voet aan de hand van meteorologische gegevens van het KNMI. Mocht er sprake zijn van hoogwatersituaties worden hiervoor berichten uitgegeven. Alles dient ter voorkoming van onveilige situaties en waterschade.

Hoogwater kan ook ongezien uw woning binnendringen door onzichtbare gebreken in de waterkering van uw pand. Mocht u wateroverlast ondervinden in uw kantoorpand, woonhuis of kelder kan LEKK een gespecialiseerd lekkage onderzoek uitvoeren naar de oorzaak hiervan. Als gevolg van aanhoudende vochtschade aan binnenwanden en vloeren kunnen schimmels ontstaan en veroorzaken een ongezond binnenklimaat.

Wacht niet met onderzoek, maar tref direct maatregelen indien u waterschade waarneemt in uw pand.

 Wilt u meer informatie over Lekdetectie?