Lekkage door dooi?!

Nu de dooi weer is inzet in Nederland ontstaat er een verhoogd risico op lekkage. Let goed op bij goten, hemelwaterafvoeren en platte daken. Dooi kan verradelijk zijn!

Sneeuwval

Kenmerkend aan sneeuw is dat deze vorm van neerslag makkelijk te beïnvloeden is door de wind. Het gewicht tussen een sneeuwvlok en een regdruppel zijn nagenoeg gelijk, maar omdat de sneeuwvlok een veel groter oppervlak heeft is de valsnelheid veel lager. Een briesje is genoeg om de sneeuw op te stuwen tot onder dakpannen, dakgoten of andere dak elementen. Zolang de temperatuur onder nul blijft is er niets aan de hand. Maar bij dooi zal de sneeuw smelten en kan het water door de bouwkundige constructie van het pand dringen waardoor lekkages of vochtschaden kunnen ontstaan.

Gewicht

Ook het grote gewicht van een sneeuwpakket kan zorgen voor een grotere piekbelasting op de dakbedekking of andere waterkeringen. Niet zelden storten daken van woningen, kantoorpanden of gebouwen in door een te grote sneeuwbelasting. Schades die hierdoor ontstaan zijn vaak enorm. In Nederland wordt over het algemeen gerekend met een maximale sneeuwdikte van 35 centimeter.

Preventie

Als u zelf lekkage wilt voorkomen is het van belang om ervoor te zorgen dat alle hemelwaterafvoeren functioneren. Indien deze zijn bevroren en de sneeuw gaat smelten kan het water niet worden afgevoerd. Het vooraf vrij maken van de hemelwaterafvoeren is van groot belang.

Verwijder sneeuw van daken, uit dakgoten, kilgoten en (serre)daken. Maar zorg ervoor dat het veilig gebeurd. Er zijn ook warmtekabels in de handel die u vooraf plaatst op het dak of in de dakgoot waardoor vitale delen niet kunnen bevriezen. Zo voorkom je lekkage of andere ongemakken.

Mocht u lekkage of vochtschade ondervinden en de herkomst hiervan is onduidelijk, onderzoekt LEKK graag de oorzaak hiervan.

 Wilt u meer informatie over Lekdetectie?