Opsporen van vloerverwarmingsleidingen

In een bestaande bedrijfsloods van een internationaal opererende fruitteler in het zuiden van Nederland zijn recent een aantal koelcellen geplaatst. In de vloer van de loods is vloerverwarming aanwezig en het deel hiervan bevindt zich onder de nieuwe koelcel. Onder deze ruimtes dient de vloerverwarming te worden afgekoppeld.

Met behulp van onze hoogwaardige infrarood camera (FLIR T620bx) kunnen de verschillende groepen hiervan in kaart worden gebracht waardoor de juiste groepen kunnen worden afgesloten.

Daarnaast wilde men aanrijbeveiliging aanbrengen, ter bescherming van de hoeken van de wanden en bedrijfsdeuren. Deze dienen met chemische ankers in de betonvloer te worden verankerd waarbij men uiteraard niet in de leidingen wil boren. Ook daarom was het in kaart brengen van de vloerverwarmingsleidingen met thermografie noodzakelijk.

Al het leidingwerk is ter plaatse met krijt op de vloer gemarkeerd. Tijdens de boorwerkzaamheden zijn geen leidingen geraakt, waardoor lekkages zijn voorkomen en kosten zijn bespaard.

Wilt u ook graag uw vloerverwarmingsleidingen in kaart hebben gebracht of vermoed u een lekkage in uw vloerverwarming? Neem dan gerust contact op met LEKK.

 Wilt u meer informatie over Lekdetectie?