Kelderlekkage; specialistisch lekkageonderzoek + onderdrukdroging

In het souterrain van een riante villa is sprake van vochtschade op diverse binnenwanden. De schade toont zich korte tijd nadat de bouw van de woning is opgeleverd. De aannemer had het vermoeden dat de lekkage werd veroorzaakt doordat de waterkering tussen de hellingbaan en de garage niet goed was aangebracht. De betonnen vloerconstructie is destijds geopend en er is door de aannemer een extra waterkering aangebracht.

Na enkele jaren is de vochtschade op de binnenwanden teruggekeerd en is het vermoeden dat er zich nog een lekkage bevindt. Door de bewoner is vastgesteld dat er water staat op de betonnen vloerconstructie onder de trap. Het waterniveau neemt toe en onderzoek naar de oorzaak is gewenst om grotere schade te voorkomen.

Kleurstoftest kelder
Aanbrengen kleurstof buiten de kelderruimte

Nadat door LEKK ter plaatse een werkopname is uitgevoerd, is besloten een onderzoek te starten. Er is besloten te beginnen met het installeren van een onderdrukdroging (isolatiedroging). Tijdens de eerste dagen van de droging is circa 2m3 water uit het isolatiepakket gepompt. Daarna is, ter plaatse van de boorgaten die het natst bleven, aan de buitenzijde van kelder kleurstof geïnjecteerd. De kleurstof die onder de hellingbaan was aangebracht kwam in het lekwater binnen in de kelder terecht en werd opgezogen door de droogapparatuur. De eerder aangebrachte waterkering bleek te zijn onthecht van de ondergrond en functioneerde daardoor niet meer.

Boorgat onderdrukdroging
De kleurstof is tijdens de onderdrukdroging binnen in het boorgat waargenomen

Door een erkend vochtweringsbedrijf is de waterkering in zijn geheel vervangen waarna de droogapparatuur opnieuw is ingeschakeld. Na enkele weken kon de gehele vloerconstructie droog worden opgeleverd. Aansluitend is het bouwkundig herstelwerk uitgevoerd door de aannemer.

Door de planning van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen kon een korte doorlooptijd worden gerealiseerd. De bewoners hadden hierdoor relatief weinig overlast en de droogkosten konden worden beperkt.

Heeft u een kelderlekkage? Vraag naar de mogelijkheden die we u kunnen bieden.

Waterkering kelder
Er is een nieuwe waterkering aangebracht achter de lijngoot

Wilt u meer informatie over kelderlekkages of droogtechnieken?